indhoven-strijp-s-klokgebouwkerst-eindhoven-1kerst-eindhoven-2eindhoven-markt-terraskerst-eindhoven-3eindhoven-centrum-lichttorenkerst-eindhoven-4eindhoven-centrum-piazza

Mammoets, wolharige neushoorns en een oude toegangspoort

Eindhoven ziet er weliswaar modern uit met al die hoogbouw en opmerkelijke architectuur, maar de stad heeft wel degelijk een ver verleden. Daarom is er ook een Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond (ACEH).

Voor archeologen is de streek rond Eindhoven een interessant gebied omdat het van oorsprong een kleine stadskern had met een groot dichtbevolkt platteland eromheen. Zodoende kan de relatie tussen stad en platteland hier goed onderzocht worden, zeker in het kader van de verstedelijking van Nederland. Bovendien wordt er nog relatief veel gebouwd in en rond het centrum en zodra er gebouwd wordt, mag er ook gegraven worden.

Mammoets
De bouwwerkzaamheden van de afgelopen jaren leverden in Eindhoven al een enorme hoeveelheid vondsten op uit de middeleeuwen en zelfs nog veel vroeger. Zo leefden er op de plek waar nu winkelcentrum de Heuvelgalerie staat mammoets en wolharige neushoorns, blijkt uit gevonden botten aldaar. En bij de werkzaamheden op het 18 Septemberplein, waar nu een grote ondergrondse fietsenstalling is, kwamen onder andere resten van een stadsgracht en een 700 jaar oude toegangspoort tevoorschijn. Delen van die poort zijn opnieuw opgebouwd in de stalling en op informatieborden wordt de geschiedenis van die plek toegelicht.

Eindhoven_Archeologisch_Centrum_01.jpg

Opgravingen
Meer informatie over de Eindhovense historie en veel vondsten van alle opgravingen zijn te vinden in het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond. Een bezoek is ook leuk voor kinderen, omdat je kunt zien forensisch onderzoek werkt, en dat sstaat dankzij populaire series als CSI hoog op de ‘later-als-ik-groot-ben-wil-ik-worden-lijstjes’ van steeds meer kinderen. Op afspraak (via archeologie@eindhoven.nl) kun je ook archeologen bezoeken tijdens speurtochten in het veld.

Erfgoedhuis
Ook leuk voor kinderen (en volwassenen) is een bezoek aan de werkplaats in het Erfgoedhuis in Eindhoven. Daar wordt de historische en archeologische collectie van de gemeente bewaard en tentoongesteld. Bezoekers kunnen rondleidingen krijgen, voorwerpen aanraken en eventueel meehelpen. Ook kun je oude voorwerpen door deskundigen laten bekijken. Regelmatig zijn er speciale tijdelijke exposities, zoals Cold Cases, die skeletonderzoektechnieken belicht van forensische experts om moorden op te lossen, waarbij de politie soms ook archeologen inschakelt.

ArcheoHotspot
Sinds kort is hier ook een ArcheoHotspot gevestigd - na Amsterdam en Den Bosch de derde in Nederland. Een ArcheoHotspot bestaat uit drie componenten: ArcheoLab (waar bezoekers kunnen meehelpen met archeologisch onderzoek), ArcheoScope (waar archeologische vondsten worden weergegeven op een digitale kaart) en ArcheoCommunity (waar via Skype contact mogelijk is met een archeoloog bij een opgraving). Men kan er ook terecht voor vragen over archeologische regelgeving bij opgravingen en de aanleg van een kelder.

Eindhoven_Archeologisch_Centrum_03.jpg

Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond
Deken van Somerenstraat 6, Eindhoven

Erfgoedhuis (ArcheoHotspot)
Nachtegaallaan 15 (gebouw 3), Eindhoven

Eindhoven_Erfgoedhuis_04.jpg
Eindhoven_Erfgoedhuis_05.jpg

Locatie

Reageer op dit artikel
Mail de redactie
Share dit artikel op Facebook!
Tweet dit artikel op Twitter!
Deel dit artikel!
11-07-2017

Theo de Jong | Wat leuk om op deze site aandacht te geven aan de archeologie van Eindhoven! Een kleine aanvulling: Op het adres Deken van Somerenstraat 6 is alle archeologie inmiddels weg. Het erfgoedhuis (Gasfabriek 2, NRE-terrein) is op dit moment hét bezoekerscentrum (hotspot) voor archeologie en geschiedenis van Eindhoven. Bezoekers zijn welkom op maandag tot en met donderdag en op afspraak (040-2388899). Vrijdags gesloten. In hetzelfde gebouw is ook de stg Eindhoven in Beeld gehuisvest. Zij hebben het hele jaar door allerlei tentoonstellingen over historische onderwerpen in relatie tot de stad. Vriendelijke groeten en succes! Theo de Jong archeoloog erfgoedhuis Eindhoven-HelmondEindhoven gefilmd met een drone

Eindhoven vanuit een ander perspectief - gefilmd met een drone